Quân kỹ – Phong la yên tử 48 (1)

Ta edit cái này là để phục vụ cho Khách điếm lão bản thôi (như gợi ý của bạn Cáo ^^ ~> tạo một cách nhìn khác). Về phần câu chữ nội dung, sẽ ko quá câu nệ, đủ hiểu phần chính là ok. Có nhiều thành ngữ tục ngữ, vì gặp quá nhiều nên cũng ko muốn ghi chú thêm. Ai thắc mắc chịu khó tra google nhé ^^

Vì cái này tuy ta làm là phụ, nhưng nó dài lắm =”= Thi thoảng ta sẽ chọn cách cắt bớt mấy thứ lằng nhằng ko liên quan tới KĐLB, mọi người thông cảm nha.

Tạm thế, có ai có ý kiến gì hem ;;)

+++

Quân kỹ

Phong la yên tử

Tác giả: Thảo Thảo

Nơi edit gốc: Góc đam mỹ

Chương 48 (1)

  Tiếp tục đọc