[Audio] TSTT Thập Lý Đào Hoa (Đường Thất Công Tử) – Mở đầu + Chương 1

Một dự án audio mà Lu tham gia, bài viết mang tính chất “khoe khoang” là chính, PR cho truyện là phụ =))

TAM SINH TAM THẾ

Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Nxb: Quảng Văn

Người đọc: Bee x Lu (*BL*) =))

Nghe đầy đủ tại đây: Thế giới audio online hoặc Diễn đàn Thế giới audio online

Download

Tiếp tục đọc