Review đam mỹ

Dạo này mình đang “tu tiên” các bạn ạ, tự cảm thấy tu vi ngày một tiến bộ và củng cố, có ngộ đạo, tam quan cũng ngày một hoàn thiện = v =

Ha ha, thực tế cũng luyện một bộ hiện đại trong đó nữa, nhưng số chương cũng khủng lém, i hi hi~

Hai tuần đọc liên tục các bộ, trong đó 3 bộ thuộc thể loại linh thần dị quái, 1 bộ hiện đại:

(Liêu trai đồng nhân) Hữu Xu – 148 chương

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ – 251 chương + 1 phiên ngoại

Trọng đăng tiên đồ – 81 chương

Khiêu lương tiểu sửu hỗn thế kỷ – 16 quyển + 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc