Đầu bếp thời đại cơ giáp – Chương 10

Chương 10:

Khoai tây sắt sợi được Trần Tử Khải ngâm vào nước lạnh, còn khoai tây và cà rốt sắt lát thì được đặt vào một cái khay sạch. Về những củ khoai tây tròn vo được Trần Tử Khải cố ý lựa ra trước đó, lúc này phải thực hiện một nhiệm vụ khó khăn— Đầu tiên là bị cắt bỏ phần đầu, sau đó bị khoét rỗng, tạo thành một cái chén.

Đọc tiếp